سیستم اطلاعات مدیریت پروژه(PMIS)
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ بهمن ،۱۳٩۱ : توسط : ®Zahedi , PMP

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه یا project management information system ، ابزار و تکنیک های سازمانی است که دسترسی به یک ابزار اتوماتیک مانند یک نرم افزار زمانبندی، یک سیستم مدیریت پیکر بندی، یک سیستم جمع آوری و توزیع اطلاعات، یا تبادلات وب با دیگر سیستم های اتوماتیک و آنلاین استفاده شده در تلاش برای هدایت و مدیریت اجرای پروژه را تسهیل می نماید.


 
برنامه ریزی موج غلتان چیست؟
ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ بهمن ،۱۳٩۱ : توسط : ®Zahedi , PMP

تغییرات مهم اتفاق افتاده در چرخه حیات پروژه ، نیازمند بازبینی مجدد یک یا چند فرآیند برنامه ریزی و احتمالاً برخی فرآیندهای آغازین است. این جزئیات افزاینده از برنامه مدیریت پروژه ، به برنامه ریزی موج غلتان معروف است که بیان می کند برنامه ریزی و مستند سازی ، فرآیندهای تکراری و جاری هستند.

 


MSP آموزش سریع


 
WBS چیست؟
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳٩۱ : توسط : ®Zahedi , PMP

ساختار شکست کار (Work Breakdown Structure) ، یک تجزیه سلسله مراتبی با محوریت تحویل شدنی از کاری است که باید توسط تیم پروژه ، در راستای اهداف پروژه و ایجاد تحویل شدنی های مورد نیاز ، اجرا گردد که در آن، هر سطح پایینتر WBS بیانگر تعاریف تفصیلی تری از کار پروژه است.

ایجاد WBS، فرآیند تقسیم تحویل شدنی ها و کار پروژه به اجزای کوچکتر و با قابلیت مدیریت بیشتر است.

کار برنامه ریزی شده در اجزای WBS در پایینترین سطح که به آنها بسته های کاری می گویند قرار می گیرد. یک بسته کاری می تواند زمانبندی شود، برآورد هزینه گردد، نظارت شود و کنترل گردد.