OPM3 چیست؟
ساعت ٥:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۳٠ فروردین ،۱۳٩٢ : توسط : ®Zahedi , PMP

OPM3 یا مدل بلوغ مدیریت سازمانی استانداردی برای پیاده سازی اصول مدیریت پروژه در سطح سازمانی است و چارجوبی است که سازمانها بتوانند اهداف استراتژیک خود را به وسیله راهکارهای برتر مدیریت سازمانی پروژه ارزیابی نمایند.  نتایج چنین ارزیابی هایی به سازمان امکان تصمیم گیری در خصوص برنامه ریزی برای بهبودها و نحوه دستیابی به این بهبودها را فراهم می آورد.

OPM3 از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:

دانش که محتوای این استاندارد می باشد،

ارزیابی روشی برای مقایسه با استاندارد فراهم می آورد،

و بهبود مراحل ممکن برای تغییرات سازمانی را تعیین می کند.

 


MSP آموزش سریع


 
دفتر مدیریت پروژه یا PMO
ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢ فروردین ،۱۳٩٢ : توسط : ®Zahedi , PMP

کارکرد یک PMO در راستای پشتیبانی مدیران پروژه به روشهای متنوع به شرح زیر است:

1- مدیریت منابع مشترک تمامی پروژه های تحت اداره توسط PMO

2- شناسایی و توسعه روش شناسی مدیریت پروژه ، راهکارهای برتر و استانداردها

3- مربی گری، ارشاد، آموزش و مراقبت

4- نظارت بر تطابق سیاستها، رویه ها، الگوها و استانداردهای مدیریت پروژه از طریق حسابرسان پروژه

5- توسعه و مدیریت سیاستها، رویه ها، الگوها و دیگر مستندات مشترک پروژه

6- هماهنگی ارتباطات بین پروژه ها