پیشرفت وزنی در msp

با توجه به اینکه در  MSP پیشرفت زمانی محاسبه می شود و در بسیاری مواقع پیشرفت زمانی درک درستی از حجم کار انجام شده و باقیمانده را نشان نمی دهد، معمولا برای هر فعالیت بر اساس معیارهای مختلف که متداولترین آنها هزینه است ، وزن در نظر می گیرند و پیشرفت را بر اساس آن می سنجند.

برای وزن دهی ابتدا ستون Number 1 را اضافه می کنیم و سپس مقابل هر فعالیت وزن مربوطه را طوری وارد می کنیم که جمع کل وزنها 100 شود. برای اینکه جمع وزنها در بالای ستون نمایش داده شود، پس از راست کلیک روی ستون ، مسیر زیر را دنبال می کنیم:

Customize Fields - Roll up - Sum

 

 

سپس در ستون Number 2 و از مسیر Customize Fields   - Formula ، فرمول زیر را وارد می کنیم:

[%Complete]*[Number1]/100

و برای اینکه جمع مقادیر ستون در بالای آن نمایش داده شود، مسیر زیر را دنبال می کنیم:

Customize Fields - Roll up - Sum

 

اگر سوالی داشتید در قسمت نظرات مطرح نمایید.

آموزش سریع MSP

/ 0 نظر / 67 بازدید