رسم نمودار اس یا S Curve

جهت نمایش گرافیکی پیشرفت پروژه و میزان انحراف آن از برنامه، پس از مشخص شدن برنامه پروژه میزان پیشرفت برنامه ای پروژه را در مقاطع گزارش گیری مثلا هفتگی یا ماهیانه محاسبه نموده و از وصل کردن نقاط به یکدیگر نموداری معروف به نمودار S ایجاد می شود.

برای این کار از طریق Tools  - Tracking  - Update Project یا Alt - T - K - P و انتخاب تاریخ مورد نظر و فشار دادن کلید OK برنامه را تا آن تاریخ بروز رسانی می کنیم و میزان پیشرفت برنامه ای را از ستون %Complete می خوانیم و یادداشت می کنیم.

از اتصال نقاط بدست آمده ، نمودار S در حالت Plan رسم می شود. برای رسم نمودار Actual ، درصد پیشرفت واقعی پروژه را مقاطع پیش بینی شده به هم وصل می کنیم.

سوالات خود را در قسمت نظرات مطرح نمایید.

MSP آموزش سریع

/ 0 نظر / 737 بازدید