سیستم اطلاعات مدیریت پروژه(PMIS)

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه یا project management information system ، ابزار و تکنیک های سازمانی است که دسترسی به یک ابزار اتوماتیک مانند یک نرم افزار زمانبندی، یک سیستم مدیریت پیکر بندی، یک سیستم جمع آوری و توزیع اطلاعات، یا تبادلات وب با دیگر سیستم های اتوماتیک و آنلاین استفاده شده در تلاش برای هدایت و مدیریت اجرای پروژه را تسهیل می نماید.

/ 0 نظر / 28 بازدید