Pmbok چیست؟

استاندارد گستره دانش  مدیریت پروژه (Project Management Body of Knowledge) اولین بار توسط موسسه مدیریت پروژه  (PMI) در سال 1987 میلادی طی یک تلاش برای مستندسازی و استاندارسازی اطلاعات و سیاستهای پذیرفته شده کلی مدیریت پروژه به عنوان یک سند دولتی منتشر شد.نسخه اول آن به صورت عمومی در سال 1996 ودر پی آن نسخه های بعدی هر 4 سال یک بار منتشر شدند. 

راهنمای PMBOK فرآیند گرا است یعنی کار را بر اساس فرآ یندهای انجام شده تعریف می کند. این روش با  دیگر استانداردهای مدیریت مانند  ISO 9000 وCMMI  سازگاراست. فرآیند های درون پروژه با فازهای آن  تعامل دارند .

 

فرآیند ها در موارد زیر توضیح داده شده اند:

·         ورودی (مستندات،نقشه ها،طراحیهاو...)

·         ابزارها و تکنیکها (روش بکارگیری ورودیها)

·         خروجیها (مستندات،تولیدات و...)

راهنما 44 فرآیند را به رسمیت می شناسد که آنها را به 5 گروه فرآیند اصلی و 9 حوزه دانش تقسیم می کند که تقریبا برای همه پروژه ها عمومیت دارد.

 


9 حوزه دانش راهنمای pmbok عبارتند از:

1-      یکپارچگی (Integration)

2-      محدوده (Scope)

3-      زمان (Time)

4-      هزینه (Cost)

5-      کیفیت (Quality)

6-      منابع انسانی (Human Resource)

7-      ارتباطات (Communications)

8-      ریسک (Risk)

9-      تدارکات (Procurement)

MSP آموزش سریع

/ 0 نظر / 1082 بازدید