آموزش نصب2012 SQL Server و P6-8.3

ابتدا نرم افزار sql server 2012 express را نصب می کنیم .

-         در بخش Installation Type  ،     Perform a new . . . را انتخاب می کنیم.

-         در بخش Instance Configuration  ،  در قسمت Named instance ،  نام مورد نظر (inst2012)  را وارد می کنیم.

در بخش  Database engine configuration ، در قسمت Authentication mode ، گزینه Mixed mode را انتخاب کرده و پسورد (1234)  را وارد می کنیم که بعدا هنگام اتصال به بانک اطلاعاتی استفاده خواهد شد که در آنجا User name برابر sa خواهد بود.

 

در مرحله بعد نرم افزار P6 8.3 را نصب می کنیم.

در فایلهای نصب نرم افزار P6 ، در قسمت Primavera P6 R8.3\P6_R83_Client_Applications\Java ، برای نصب نرم افزار 32 بیتی، فایل جاوای x86 را اجرا و نصب می نماییم. سپس آدرس محل نرم افزار که در مسیری مانند

 C:\Program Files\Java\jre7 خواهد بود را کپی می نماییم. سپس با راست کلیک روی My computer ، مسیر زیر را دنبال می کنیم :

Properties->Advanced system settings->Environment variables

 در پنجره بالایی روی دکمه New کلیک کرده و نام variable را JAVA_HOME تایپ کرده و در variable value ، آدرس محل نصب جاوا (C:\Program Files\Java\jre7) را paste می کنیم.

نرم افزار SQL server confiquration manager را از مسیر Start-> Programs اجرا نموده و در سمت چپ اگر بیش از یک Intance داریم، غیر از آنکه قرار است با آن کار کنیم، سایر Intance ها را تک تک انتخاب نموده و در سمت راست پروتکلهای مربوط به آنها را Disable می نماییم. سپس با انتخاب Intance  جدید (inst2012) در قسمت پروتکلها، ابتدا همه را Enable کرده و روی TCP/IP راست کلیک کرده با انتخاب Properties ،  در IP Addresse در پایینترین قسمت، در بخش IPAll ، مقدار TCP port را برابر 1433 قرار می دهیم و OK را کلیک می کنیم.

برای اطمینان از صحت عملکرد بانک اطلاعاتی ، از مسیر :

Control Panel - > Administrative Tools->Component services-> Services(Local)

سرویس  SQL server(inst2012) را یافته و در قسمت Startup type آن را Automatic انتخاب کرده و Status آن را چک می کنیم که Started  با شد و سایر Instance ها Stop باشند.

در پوشه های نصب نرم افزار به پوشه P6_R83_Database رفته و فایل dbsetup.bat را اجرا می کنیم.

در قسمت بالا Install a new database و در بخش پایین، SQL server را انتخاب می کنیم.

در مرحله بعد ، پسوردی را که برای اتصال به Database داده بودیم (1234) وارد می کنیم.

سپس در قسمت database name نام مورد نظر (PMDB) را وارد می کنیم.

در مرحله بعدی عبارت مقابل Privileged user را کپی کرده و  در دو جای خالی پایینی مربوط به پسورد Paste می کنیم.

برای Public user نیز عبارت مقابل آن را بعنوان پسورد در زیر آن Paste می کنیم.

در مرحله بعد پسورد را admin انتخاب می کنیم.

پس از نصب Data base وارد پوشه Client Application شده و فایل Setup را اجرا می کنیم.

در مرحله Choose setup type ، حالت Typical  را انتخاب می نماییم.

سپس در مرحله Database Configuration ،  نام کامپیوتر را در Host name  وارد نموده و در مقابل database name نام بانک اطلاعاتی را که PMDB انتخاب کرده بودیم، وارد می کنیم.

در مرحله بعد User name  و  پسورد را با توجه به مراحل قبلی، pubuser  وارد نموده و مراحل ادامه می دهیم.

پس از نصب برنامه ، با اجرای آن از مسیر Start-> Program files -> P6 Professional و وارد کردن پسورد admin ، با اتصال برنامه رویه به بانک اطلاعاتی، وارد محیط برنامه خواهیم شد.

 

آموزش نرم افزار P6

/ 0 نظر / 796 بازدید